ANUNȚ!

Având în vedere a HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 70/2024,

Vă invităm la sediul Direcției de Asistență Socială Măcin, str. Cetății, nr. 19, de luni până vineri între orele 08.00 – 16.30, pentru:

Completarea CERERII ȘI A DECLARAȚIEI PE PROPRIE RĂSPUNDERE PENTRU SOLICITAREA TICHETULUI SOCIAL ELECTRONIC PENTRU ALIMENTE/MASĂ CALDĂ

Categoriile de persoane și familii care pot beneficia de tichete sociale electronice în valoare de 250 lei la două luni pentru anul 2024:

  • Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei;
  • Familiile monoparentale ale căror venituri lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei;
  • Persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

* Sunt exceptate de la acordarea sprijinului material persoanele care la data acordării sprijinului nu au domiciliul în România, sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum și persoanele care execută pedepse private de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private.

** Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere se găsesc în format tipizat la sediul Direcției de Asistență Socială Măcin și pe site-ul instituției: www.das.macin.ro

Model Cerere persoană fără adăpost (.doc)
Model Cerere familie cu copii (.doc)
Hotărârea nr. 70/2024 din 31 ianuarie 2024 pentru aprobarea mecanismului de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, reguli de acordare, modalitatea și frecvența măsurilor de sprijin, precum și instituțiile responsabile (.pdf)