Asistență Medicală Comunitară (AMC)

Compartimentul Asistenţă Medicală Comunitară colaborează şi conlucrează cu compartimente din cadrul Direcției de Asistență Socială Măcin (Autoritate tutelară și protecția copilului, Persoane vârstnice, Persoane cu handicap, Prestații sociale) cât şi cu alte instituţii din orașul Măcin, în vederea furnizării serviciilor integrate medico-sociale şi educaţionale adecvate nevoilor beneficiarilor, acordate în mediul în care aceştia trăiesc pentru soluţionarea tuturor problemelor și creșterea calității vieții, categoriilor de persoane vulnerabile din orașul Măcin.

Asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul de activităţi şi servicii de sănătate furnizate în sistem integrat cu serviciile sociale adresate persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de vulnerabilitate (nivel economic sub pragul sărăciei, şomaj, nivel educaţional scăzut, diferite dizabilităţi, boli cronice, boli aflate în faze terminale, graviditate, vârsta a treia, vârsta sub 16 ani, familii monoparentale, risc de excluziune socială, etc.) și sunt asigurate de următoarele categorii profesionale: asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar comunitar.

Obiectivele generale ale AMC sunt:

 • Implicarea comunităţii în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia;
 • Definirea şi caracterizarea problemelor medico-sociale ale comunităţii;
 • Dezvoltarea programelor de intervenţie, privind asistenţa medicală comunitară, adaptate nevoilor comunităţii;
 • Monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară;
 • Asigurarea eficacităţii acţiunilor şi a eficienţei utilizării resurselor.

Activitățile de bază ale Compartimentului AMC sunt:

a) asistenți medicali comunitari:

 • identificarea problemelor medico-sociale ale comunității;
 • educația pentru sănătate și profilaxia bolilor, prin promovarea unui stil de viață și mediu sănătos;
 • mobilizarea populației pentru participarea la programele de vaccinări, controale medicale profilactice etc.;
 • promovarea sănătății reproducerii și planificarea familială;
 • îngrijirea și asistența medicală la domiciliu, curativă și de recuperare, în vederea reinserției sociale;
 • acordarea de îngrijiri paleative la domiciliu.

b) mediatori sanitari

 • facilitarea comunicării dintre membrii comunităţii şi personalul medico-sanitar;
 • cultivarea încrederii reciproce între autorităţile publice şi comunitatea de romi din care face parte;
 • promovarea noţiunilor de bază privind prevenţia bolilor, sănătatea reproducerii, alimentaţia sănătoasă, igiena personală şi a locuinţei;
 • promovarea sănătății reproducerii și planificarea familială;
 • mobilizarea membrilor comunităţii la acţiunile de sănătate publică;
 • sprijinirea personalului medical în acţiunile de imunizare a populaţiei infantile.