Beneficii sociale

Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială:

Venit minim de incluziune

(VMI)

Ajutorul pentru încălzirea locuinței

Tichetul social electronic pentru alimente / masă caldă

Ajutorul de înmormântare și ajutoare de urgenţă