Beneficii sociale

Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială:

Ajutorul social

(VMG – venit minim garantat)

Ajutorul pentru încălzirea locuinței

Alocaţia pentru susţinerea familiei

(ASF)

Ajutorul de înmormântare și ajutoare de urgenţă