Centrul de zi pentru copii „Sf. Parascheva”

Centrul de zi pentru copii Sf. Parascheva – Măcin, funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială Măcin, instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului local Măcin, cu sediul în strada Cetății, nr. 19, prin reorganizarea serviciului public de asistență socială, conform Art. 1 (1) din HCL nr. 13/28.02.2019.

Serviciul social “Centrul de zi pentru copii Sf. Parascheva – Măcin“, cod serviciu social: 8891CZ-C-II, este înfiinţat şi este administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția de Asistență Socială Măcin, furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 006408, CUI: 20854555, cu sediul administrativ în orașul Măcin, strada Cetății, nr. 19, județul Tulcea.

Activitatea centrului de zi se desfășoară în corpurile de clădire C3 (A) și C4 (B), în baza H.C.L. nr. 93/19.12.2019 privind darea în administrare către Direcția de Asistență Socială Măcin a celor două corpuri, pe o perioadă de 10 ani.

Clădirea este alcătuită din două corpuri cu o suprafață totală desfășurată de 2.370 mp: subsol, parter și două etaje.

Corpul A cuprinde la parter sediul social al Direcției de Asistență Socială Măcin (4 birouri și sala de clasă a centrului de zi – 54 mp), la etajul 1 sunt săli de clasă, mini-sală de sport, 2 laboratoare de informatică, spațiile cu destinație specială (spălătorie, călcătorie, spațiu depozitare lenjerii de pat curate, etc.).

În corpul B se află bucătăria, magaziile de mână, spații de igienizare materii prime, spații igienizare veselă, spații preparare alimente, două săli de mese (50 locuri, respectiv 30 locuri), încăpere depozitare haine de stradă ale beneficiarilor (copii) și două grupuri sanitare.

La subsolul corpului B, este amenajata magazia centrala de alimente/materii prime, 2 bai cu toalete și duș folosite de către personalul ce deservește cantina, spațiu cu destinația vestiar, precum și magazia pentru produse de igienizare.

Clădirea mai sus amintită  a fost construită în anul 1972 având inițial destinația de internat al Liceului Teoretic Ghe. Munteanu Murgoci Măcin, însă din anul 2012 destinația acesteia a fost schimbată, clădirea urmând prin modernizare și reabilitare să fie transformată într-un centru de servicii sociale.

Clădirea a fost reabilitată integral printr-un proiect cu finanțare europeană, în sensul că au fost schimbate toate instalațiile termice, hidro și electrice.