Organigrama

29.04.2024

HOTĂRÂREA Nr. 35 privind transformarea unor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială Măcin cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate și în fondurile bugetare anuale alocate și aprobarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Măcin anexe la H.C.L. nr. 13/28.02.2019