Organigrama

29.04.2021

HOTĂRÂREA Nr. 34 privind aprobarea modificării și completării anexelor prevăzute la art. 2 din H.C.L. nr. 13/28.02.2019 privind înființarea Direcției de Asistență Socială a orașului Măcin ca instituție cu personalitate juridică (Oranigramă și Ștat de funcții)