Planul de acţiune

Planul anual de acţiune privind serviciilor sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului local al Oraşului Măcin pentru anul 2020