Regulamente

Regulament de Organizare şi Funcţionare
Direcţia de Asistenţă Socială Măcin

Regulament de Ordine Interioară
Direcţia de Asistenţă Socială Măcin

Regulament de Organizare şi Funcţionare
Centrul de zi pentru copii „Sf. Parascheva”

Regulament de Organizare şi Funcţionare
Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Măcin

Regulament de Organizare şi Funcţionare
Servicul de asistență comunitară