Servicii sociale specializate

Servicii sociale specializate

Centrul de zi pentru copii „Sf. Parascheva”

Serviciu de asistență comunitară

Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

Cantina de ajutor social