Serviciul de Asistență Comunitară

Obiectivul general al Serviciului de asistență comunitară Măcin este de a facilita accesul persoanelor vulnerabile din orașul Măcin, aflate în situație de nevoie, oferindu-le servicii de asistență și suport care să răspundă nevoilor lor sociale, medicale, psihologice, de afirmare a personalității proprii, în contextul unei vieți sociale izolate pentru foarte multe dintre aceste persoane, cu probleme financiare sau de sănătate.

Serviciul de asistență comunitară Măcin, oferă următoarele servicii/activități principale:

 • Asistență medicală primară;
 • Consiliere și suport juridic;
 • Consiliere psihologică;
 • Informare;
 • Reintegrare școlară;
 • Transport, masă, distribuire alimente hrană rece;
 • Ajutoare materiale;
 • Activități administrative.

CRITERII ELIGIBILE DE SELECȚIE A BENEFICIARILOR:

 • Criterii – sprijin instrumental în gospodărie:
  • Persoane cu resurse financiare limitate/inexistente;
  • Persoane care nu beneficiază de ajutoare sociale (VMG, ASF, AI);
  • Persoane care locuiesc singure sau cu soțul/ soția, dar nu se pot gospodări singuri;
  • Persoane cu handicap, fără asistent personal;
  • Persoane vârstnice (au vârsta peste 65 de ani);
  • Etc.
 • Criterii – consiliere juridică:
  • Se confruntă cu probleme de natură juridică (drepturi – pensie/ ajutoare sociale, regimul proprietății, etc.) și:
  • au vârsta peste 65 de ani;
  • lipsa resurselor financiare le împiedică rezolvarea situațiilor;
  • starea de sănătate nu le permite să se deplaseze;
 • Criterii – consultații medicale:
  • Persoane vârstnice (au vârsta peste 65 de ani);
  • Persane cu stare de sănătate precară;
  • Persoane care acuză probleme de sănătate dar nu au un diagnostic prescris;
  • Persoane diagnosticate, dar nu îşi permite să meargă la controale medicale regulate;
  • Persoane cu resurse financiare limitate/inexistente;
  • Etc.
 • Criterii – consiliere psihologică:
  • Persoane vârstnice (au vârsta peste 65 de ani);
  • Persoane singure care prezintă stări de anxietate/depresie;
  • Persoane cu probleme de relaționare cu membrii familiei;
  • Sunt victime ale violentei domestice;
  • Au probleme cu alcoolul;
  • Persoane cu probleme de sănătate personală/în familie, care le afectează starea psihică;
  • Persoane cu resurse financiare limitate/nu au resurse financiare, ceea ce le provoacă probleme de adaptare socială;
  • Persane care au relații sociale tensionate cu vecinii/rudele, etc.;
 • Criterii – masa pe roți:
  • Persoane vârstnice (au vârsta peste 65 de ani);
  • Persoane cu resurse financiare limitate/nu au resurse financiare;
  • Persoane care locuiesc singure, sau cu soțul/soția, cu vârste peste 65 de ani și nu au alt sprijin;
  • Persoane cu stare de sănătate precară;
  • Persoane imobilizate la pat, fără asistent personal/susținători;
  • Etc

Documente necesare selecției beneficiarilor

 • cerere de acordare de servicii;
 • copie document identitate;
 • copii după actele de stare civilă;
 • cererea de acordare a serviciilor de asistență comunitară – Anexa la prezente PO;
 • anchetă socială (efectuată de asistentul social al serviciului);
 • documente care să demonstreze că îndeplineşte criteriile de eligibilitate.

* fotocopia documentelor se realizează la sediul Direcției de Asistență Socială Măcin

Serviciul de Asistență Comunitară Măcin
Str. Florilor nr. 55A, Măcin, jud. Tulcea

Persoană de contact: Păduraru Sorin
Tel: 0340.100.102

Program:

Luni – Vineri: 08:00 – 16:00