Strategia de dezvoltare

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de Direcţia de Asistenţă Socială a Oraşului Măcin pentru perioada 2020-2025