Având în vedere ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI Nr. 63 din 9 mai 2022,

Vă invităm la sediul Direcției de Asistență Socială Măcin, str. Cetății, nr. 19, (intrare din str. Rahovei) de luni până vineri între orele 08.30 – 16.00, pentru:

Completarea CERERII ȘI A DECLARAȚIEI PE PROPRIE RĂSPUNDERE PENTRU SOLICITAREA TICHETULUI SOCIAL ELECTRONIC PENTRU ALIMENTE/MASĂ CALDĂ

Categoriile de persoane și familii care pot beneficia de tichete sociale electronice, în valoare de 250 lei/două luni:

  • Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  • Familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  • Persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Documente necesare:
– Copii ale CI/BI, certificat căsătorie (dacă este cazul), certificat naștere copil.
– Documente justificative pentru veniturile declarate

*Sunt exceptate de la acordarea sprijinului material persoanele care la data acordării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum și persoanele care execută pedepse private de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private.

Formulare: