Persoane vârstnice

În domeniul protecţiei persoanelor vârstnice şi a altor persoane adulte aflate în situaţii de dificultate, Direcția de Asistență Socială Măcin prin Compartimentul Persoane vârstnice îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

 • înregistrarea, medierea şi, după caz, soluţionarea petiţiilor depuse de beneficiari;
 • colaborarea cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, autorităţile administraţiei publice locale, serviciile publice locale de asistenţă socială din ţară, după caz, cu persoanele cu atribuţii de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale a persoanelor vârstnice aflate în nevoie şi pentru prevenirea instituţionalizării;
 • realizează o bază de date cu persoanele vârstnice din orașul Măcin;
 • informarea, consilierea şi orientarea spre instituţiile specializate a persoanelor vârstnice sau care doresc internarea într-o instituţie de asistenţă socială sau socio-medicală;
 • asigură evaluarea inițială în vederea admiterii în Unitatea de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice – Măcin;
 • realizează evaluarea (după caz, în regim de urgenţă) nevoilor persoanelor vârstnice pe baza datelor cu privire la afecţiunile ce necesită îngrijire specială, capacitatea de a se gospodări şi de a îndeplini cerinţele fireşti ale vieţii cotidiene, prezenţa susținătorilor legali şi/sau posibilitatea acestora de a-şi îndeplini obligaţiile datorită stării de sănătate/situaţiei economice şi a sarcinilor familiale, condiţiile de locuit, precum şi veniturile efective sau potenţiale considerate minime pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vieţii;
 • stabileşte nevoile persoanelor vârstnice aflate în situaţia de pierdere totală sau parţială a autonomiei (care pot fi de natură medicală, socio-medicală, psiho-afectivă), pe baza grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, care prevede criteriile de încadrare în grade de dependenţă;
 • încurajează și sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de neglijare, exploatare, violență și abuz/ de tortură și tratamente crude, inumane sau degradante;
 • primeşte şi verifică în termen legal, toate sesizările, petiţiile şi reclamaţiile legate de eventualele situaţii de risc în care sunt implicate persoane vârstnice, rezolvă problemele aduse la cunoştinţă, cu respectarea propriilor competenţe;
 • asigură soluţionarea urgenţelor sociale şi intervine în combaterea și prevenirea instituționalizării persoanelor vârstnice, ca posibilitate de abuz din partea familiei;
 • iniţiază şi aplică măsuri de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială a persoanelor vârstnice;
 • consiliază social şi emoţional persoanele vârstnice, oferindu-le acestora suport focalizat, profesionalizat şi susţinut pentru nevoi urgente, dar şi pentru refacerea şi dezvoltarea capacităţilor de a face faţă situaţiilor limită;
 • facilitează şi încurajează legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice şi stimulează participarea acestora la viaţa socială;
 • facilitează accesul persoanelor vârstnice vulnerabile în diverse instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare etc.) şi le îndrumă spre alţi furnizori acreditaţi de servicii sociale;
 • urmăreşte îmbunătăţirea nivelului de informare a persoanelor vârstnice cu mobilitate redusă sau imobilizate la pat, asupra drepturilor acestora şi cu privire la serviciile oferite de ONG-uri şi alte instituţiile specializate;
 • asigură persoanelor vârstnice şi reprezentanţilor legali ai acestora, protecție şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
 • respectă integritatea şi demnitatea persoanelor vârstnice și monitorizează cazurile evaluate.