Hotărâri Consiliul Local

29.04.2021

HOTĂRÂREA Nr. 34
privind aprobarea modificării și completării anexelor prevăzute la art. 2 din H.C.L. nr. 13/28.02.2019 privind înființarea Direcției de Asistență Socială a orașului Măcin ca instituție cu personalitate juridică

29.04.2021

HOTĂRÂREA Nr. 33
privind abrogarea art. 1 și art. 2 din H.C.L. nr. 11/08.02.2021 privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 13/28.02.2019 privind înființarea Direcției de Asistență Socială a orașului Măcin ca instituție publică cu personalitate juridică

29.04.2021

HOTĂRÂREA Nr. 32
privind înființarea serviciului social „Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Măcin” – cod serviciu social 8810ID-I, în subordinea Direcției de Asistență Socială Măcin și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social „Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Măcin”

08.02.2021

HOTĂRÂREA Nr. 11
privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 13/28.02.2019 privind înființarea Direcției de Asistență Socială a orașului Măcin ca insituție publică cu personalitate juridică

08.02.2021

HOTĂRÂREA Nr. 10
privind înființarea serviciului social Centru de îngrijire persoane la domiciliu pentru persoane vârstnice în subordinea Direcției de Asistență Socială Măcin și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de îngrijire persoane la domiciliu pentru persoane vârstnice

08.02.2021

HOTĂRÂREA Nr. 9
privind înființarea Serviciului de Asistență Comunitară în subordinea Direcției de Asistență Socială Măcin și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de Asistență Comunitară

08.02.2021

HOTĂRÂREA Nr. 8
privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între U.A.T. Oraș Măcin și Direcția de Asistență Socială Măcin în vederea licențierii unor servicii sociale prevăzute ca subactivități din Cererea de finanțare ID 114715

18.12.2020

HOTĂRÂREA Nr. 70
privind aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului de înmormântare și a ajutoarelor de urgență prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

29.05.2020

HOTĂRÂREA Nr. 30
privind aprobarea înființării Cantinei de ajutor Social – Măcin ca structură funcțională fără personalitate juridică în cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului Măcin

29.05.2020

HOTĂRÂREA Nr. 27
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 13/28.02.2019 privind înființarea Direcției de Asistență Socială a orașului Măcin ca instituție publică cu personalitate juridică

31.03.2020

HOTĂRÂREA Nr. 15
privind darea în administrare cu titlu gratuit a unui bun ce aparține domeniului privat de interes local al orașului Măcin, către instituția publică Direcția de Asistență Socială a orașului Măcin

28.08.2019

HOTĂRÂREA Nr. 65
privind modificarea și completarea Art. 2 din H.C.L. nr. 13/28.02.2019 privind înființarea Direcției de Asistență Socială a orașului Măcin ca instituție publică cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local Măcin

28.02.2019

HOTĂRÂREA Nr. 13
privind înființarea Direcției de Asistență Socială a orașului Măcin ca instituție publică cu personalitate juridică

19.12.2019

HOTĂRÂREA Nr. 94
privind darea în administrare a imobilelor Corp C4 (internat) – parțial și Corp C3 (cantina), situate în Str. Cetății nr. 19A, bunuri aparținând domeniului public al orașului Măcin, către instituția publică Direcția de Asistență Socială Măcin

19.12.2019

HOTĂRÂREA Nr. 93
privind aprobarea finanțării parțiale a cheltuielilor aferente Serviciului social – Centru de zi pentru copii Sf. Parascheva din cadrul Direcției de Asistență Socială a Orașului Măcin, din activități proprii

19.12.2019

HOTĂRÂREA Nr. 91
privind aprobarea Planului de lucrări propus spre executare persoanelor beneficiare ale venitului minim garantat conform Legii 416/2001 pentru anul 2020

19.12.2019

HOTĂRÂREA Nr. 90
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al Orașului Măcin pentru anul 2020

19.12.2019

HOTĂRÂREA Nr. 89
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de Direcția de Asistență Socială a Orașului Măcin pentru perioada 2020-2025

31.05.2019

HOTĂRÂREA Nr. 40
privind schimbarea destinației imobilelor clădiri C3 și C4 situate în Măcin strada Florilor 55 din Grădinița nr. 1 în Centru Multifuncțional de Asistență Integrată – CMAI și transmiterea acestor imobile din administrarea Consiliului Local Măcin în administrarea Direcției de Asistență Socială Măcin