Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

Serviciul social licențiat Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Măcin reprezintă cea mai bună strategie de îngrijire a persoanelor vârstnice aflate în situaţie de dependenţă. În acest context se reduce impactul nedorit asupra familiei indus de existenţa unei persoane dependente și se diminuează costurile rezultate în urma instituţionalizării persoanei vârstnice.

Prin intermediul acestui serviciu social se asigură îngrijirea la domiciliul persoanelor vârstnice vulnerabile în faţa necesităţilor vieţii cotidiene, prin angajarea unor îngrijitori persoane vârstnice, conform prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice republicată.

Obiectivele principale:

 • îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice şi prevenirea marginalizării şi excluderii sociale ale acestora;
 • îmbunătăţirea imaginii sociale ale persoanelor vârstnice şi a fenomenului de îmbătrânire, în general;
 • îmbunătăţirea situaţiei sociale şi a stării de sănătate şi confort, bazate pe autoîngrijire și pe prevenirea dependenţei;
 • scăderea sentimentului de inutilitate şi redarea încrederii în forţele proprii;
 • respectarea drepturilor persoanelor vârstnice;
 • promovarea autonomiei și participării persoanelor vârstnice la viaţa comunităţii,  prin respectarea principiului îmbătrânirii active.

Beneficiarii și nevoile acestora

Persoanele vârstnice beneficiază de servicii de asistenţă şi îngrijire la domiciliu în funcţie de situaţia de dependenţă socio-medicală şi capacitatea de a se gospodări singure, fără nicio discriminare faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică sau apartenenţă la o categorie defavorizată, etc.

Beneficiarii serviciilor de îngrijire şi asistenţă la domiciliu sunt persoanele vârstnice  care se află în una din următoarele situaţii:

 • şi-au pierdut total sau parţial autonomia corporală şi socială;
 • veniturile sunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 • nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
 • nu se află în întreţinerea unor persoane obligate la aceasta;
 • se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice;
 • nu beneficiază de asistent personal sau indemnizaţie lunară conform prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Situaţiile deosebite în care se află unele dintre persoanele vârstnice sunt destul de complexe, astfel încât este necesară o atenţie deosebită pentru limitarea problemelor sociale cu care se confruntă această categorie de persoane, probleme care decurg din pensionare, izolare, starea de sănătate care se agravează, venituri insuficiente, lipsa susținătorilor, etc.

Serviciile acordate persoanelor vârstnice sunt:  

 1. Servicii de îngrijire personală: igienă corporală (toaletă generală, parţială, specială), sprijin pentru îmbrăcat–dezbrăcat, hrănire şi hidratare, igiena eliminărilor, mobilizare, deplasare în interior şi comunicare;
 2. Servicii menajere şi gospodăreşti: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, administrarea medicamentelor, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, activităţi de petrecere a timpului liber, de acompaniere sau socializare, sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente;
 3. Servicii de recuperare şi reabilitare fizică şi psihică: masaj, consiliere psihologică, socială;
 4. Servicii de asistenţă socială: servicii de informare, vizite la domiciliu, asigurarea de legături cu alte servicii, instituţii, evaluarea nevoilor şi elaborarea unui plan social de intervenţie, însoţirea vârstnicilor în diverse situaţii de ordin social.

  În scopul menţinerii persoanei vârstnice la domiciliu, în mediul familiar de viaţă, o perioadă cât mai lungă posibil, serviciul social licențiat Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Măcin acordă un set de servicii destinate asistării persoanei vârstnice la îndeplinirea actelor curente de viaţă, prevenirii sau limitării degradării autonomiei funcţionale, asigurării unei vieţi decente şi demne, serviciile oferite fiind orientate spre satisfacerea unei game cât mai diversificate de nevoi menite a avea ca finalitate scăderea gradului de dependenţă.

  * fotocopia documentelor se realizează la sediul Direcției de Asistență Socială Măcin

  Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Măcin
  Str. Florilor nr. 55A, Măcin, jud. Tulcea

  Persoană de contact: Păduraru Sorin
  Tel: 0340.100.102

  Program:

  Luni – Vineri: 08:00 – 16:00